شما اینجا هستید

خواجه یا حاجی حسین شیرازی

خواجه یا حاجی حسین شیرازی

799 ه . ق (775 ه . ش)

نام اثر: مسجد خواجه احمد یساوی در ترکستان


شهر ترکستان (به دلیل) مجموعه بناهای آن که در سال 1397 میلادی برای یکی از روحانیون قرن دوازدهم به نام خواجه احمد یساوی ساخته شده شهرت دارد و به طرز قابل توجهی حفظ شده است.
ین مجموعه از یک مسجد، مقبره، خانقاه و یک کتابخانه تشکیل شده است.

این بنا تشکیل مجموعه ای را می دهد که به طرز حیرت انگیزی (منسجم) بوده دارای تزیینات کاشیکاری و آجرهای لعابدار است.

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا 

مولفه های فرهنگی: